TSP-ReGo
Vi tag hånd om dine virksomhedsdata.

Vi har fokus på, at din Virksomhed overholder GDPR og Persondatalovgivningen.
Kontakt OS

EDPB 20-02-2020

På mødet vedtog Databeskyttelsesrådet bl.a. et fælles bidrag til EU-Kommissionens igangværende evaluering af databeskyttelsesforordningen samt et udkast til retningslinjer for offentlige myndigheders overførsler af personoplysninger til offentlige myndigheder i usikre tredjelande. Udkastet sendes nu i offentlig høring. Se pressemeddelelsen for øvrige emner.

Datatilsynet er kommer med ny retningslinjer om
Behandling af personoplysninger om
Hjemmeside besøgende.

En ny opgørelse for 4. kvartal 2019
visser at der anmeldt 2.328 brud på
persondatasikkerheden.

GDPR - Er der tale om bureaukratisk
benspænderri eller almindelige
borgerrettigheder ?

Datatilsynet ser nærmere på nogle konkrete sager, efter at KL har uddgivet et katalog med eksempler fra landets kommuner, hvor der er tvivl om databskyttelsesreglerne.
TSP-ReGo Glæder sig til at følge op på hvad datatilsynet er nået frem til.